Про нас

Корпоративний консультант

Експертна оцінка

Аудит

Депозитарна діяльність

Операції на фондовому ринку

Маркетингові дослідження, аналіз ринків

Персональні фінанси Керівника       

Стоп наркотик!

Захистимо природу!

Гуманитарний проект "Наше общее культурное наследие"

ТОВ "Прибуток-реєстр"

Організація роботи акціонерних товариств

Депозитарна діяльність

    Компанія "Прибуток"- фундатор комплексного обслуговування акціонерних товариств в Україні. На базі "Прибутка" за сприянням Агенства США з міжнародного розвитку в 1994 -1998 роках ФДМУ та  НКЦПФР здійснили пілотний проект за програмою "Незалежні реєстратори акцій".

     З 1995 року  провідні фахівці компанії "Прибуток" приймають безпосередню участь в законотворчому процесі з питань корпоративних відносин в Україні, активно захищаючи інтереси національного бізнесу.

  Звернувшись до кваліфікованого, досвідченого фахівця, емітент мінімізує свої витрати, набуває гарантії конфіденційності та захисту від фондових спекулянтів, підвищує ліквідність акцій, запобігає виникненню будь-яких проблем на шляху створення реального власника.

    ТОВ "ПРИБУТОК ПЛЮС" надає весь комплекс послуг для ПАТ і ПрАТ, зокрема:

 •   розсилку документів до зборів акціонерів;

 •  сприяння щодо публікацій АТ в офіційних друкованих органах за пільговими тарифами;

 •  підготовку та проведення зборів акціонерів;

 •  підготовку регулярної та особливої звітності перед  НКЦПФР;

 •  підготовку емісій та реєстрацію випуску акцій;

 •  обслуговування випуску АТ власних акцій;

 •  дематеріалізацію випуску акцій;

 •  підготовку документів до Національного депозитарію Украіни;

 •  правову експертизу внутрішніх документів АТ;

 •  правову експертизу угод з цінними паперами;

 •  підготовку відповідей на запити  НКЦПФР;

 •  сприяння в створенні та веденні офіційного сайту АТ;

 •  виконання облікових, адміністративних, інформаційних операцій у відповідності з вимогами законодавства на ринку цінних паперів.

Директор - Цубера Ігор Васильович

[ Клієнти ]

[ Тарифи з 01.09.2017 ] [ Тарифи на інф.-консульт. послуги ]

[ Звіт за 2011 р. ] [ Звіт за 2012 р. ] [ Звіт за 2013 р. ] [ Звіт за 2014 р. ] [ Звіт за 2015 р.  Аудит за 2015 р.]

[ Звіт за 2016 р. ]

[ Ліцензія ] [ Куточок споживача ]

[ Положення про депозитарну діяльність ] [ Додатки до Положення про депозитарну діяльність] [ Регламент ]

 

[ Анкета-опитувальник клієнта - юридичної особи ]

[ Згода-повідомлення на обробку персональних даних розпорядника ]

[ Зобов’язання щодо передачі персональних даних ]

 

До уваги депонентів!

ТОВ "ПРИБУТОК ПЛЮС" повідомляє Вас про необхідність переукладання договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах відповідно до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (рішення НКЦПФР № 1412 від 06.08.2013 року та рішення НКЦПФР № 807 від 24.06.2014 року) в такі терміни:

     для депонентів, які укладали договори про відкриття рахунку в цінних паперах до 11.10.2013 року - до 12.10.2014 року;

    для депонентів, які укладали договори про обслуговування рахунку в цінних паперах до 05.08.2014 року - до 05.01.2015 року.

 Відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України", у разі якщо Власник ЦП, які були дематеріалізовані, не уклав до 12.10.2014 року з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в ЦП від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на ЦП на свій рахунок у ЦП, відкритий в іншій депозитарній установі, ЦП такого власника не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.